yamoor
04 مرداد 1401 - 16:27

ضرورت توانمندسازی داوطلبان و امدادگران در حوزه تغییرات اقلیمی

رئیس جمعیت هلال احمر در نشست هم اندیشی با جوانان در حوزه اثرات تغییرات اقلیمی، توانمندسازی جوانان، داوطلبان و امدادگران در حوزه تغییرات اقلیمی را ضروری دانست. به گزارش خبرگزاری مهر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در نشست هم اندیشی با جوانان و نخبگان در حوزه اثرات تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن، با اشاره به این که شبکه شتاب می‌تواند مطالعه و تحقیق در خصوص اثرات تغیرات اقلیمی را تسهیل کند، گفت: برنامه توانمندسازی جوانان و داوطلبان و امدادگران در حوزه تغییرات اقلیمی امری ضروری است و باید به سمتی حرکت کرد تا مساله و اهمیت ان برای مردم نهادینه شود. خبرگزاری مهرانوی افزود: جمعیت هلال احمر نیز در این زمینه از خود آغاز می‌کند و مقرر شده است که ساختمان صلح و ساختمان توانبخشی به عنوان پایلوت به عنوان ساختمان‌های پاک کار خود را ادامه دهند و تمامی ملزوماتی محیط زیستی را رعایت کنند. رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: شبکه تغییرات اقلیمی بوم زیست جوانان یک راهکار خوب برای ساماندهی نیروهاست و در این راستا می‌توان از ظرفیت کانون‌های دانشجویی بهره گیری کرد. گیریکولیوند خاطرنشان کرد: اثرات تغییرات اقلیمی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در کمترین زمان ممکن مقابله با اثرات آن در دستور کار قرار گیرد. امروز ضرورت دارد در این حوزه هم افزایی بین دستگاهی صورت گیرد زیرا مسأله‌ای حیاتی است و می‌تواند کشور را تحت تأثیر خطرات خود قرار دهد. جمعیت هلال احمر با تمام توان پای کار است و آمادگی دارد در این زمینه فعال شود. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به تبعات تغییرات اقلیمی در کشور گفت: امروز مهاجرت، از بین رفتن منابع آب، آسیب رسیدن به مشاغل و تولیدات کشاورزی و وقوع سوانح طبیعی و ایجاد بحران تنها قسمتی از پیامدهای تغییرات اقلیمی است که شاید بتوان برخی اثرات آن را به وضوح در جنوب کشور مشاهده کرد. اثراتی که بیانگر این است که از همین امروز باید فعالیت خود را به شکل جدی آغاز کنیم. همچنین در این جلسه اعضای جوان، داوطلب و نخبه جمعیت هلال احمر به ارائه راهکارهای خود در راستای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی پرداختند و تصمیماتی در راستای تداوم این روند گرفته شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 468893